เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียน/หน่วยงาน

บล็อกทั่วไป3

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

 

*********************************

 

บทความน่ารู้

Slide Show


ข่าวทั้งหมด
ไม่มีรายการข่าวกิจกรรมในขณะนี้
ข่าวทั้งหมด

การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก

               เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-22 12:28:26
1 [2] votes

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-17 14:44:01
1 [5] votes

การประชุมการจัดเตรียมข้อมูลด้านการศึกษา

           เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2559 บุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน     ได้เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ   ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ปทุมธานี

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-17 14:31:45
0 [0] votes

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

         กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมงคล       วราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-07 11:38:22
0 [0] votes

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบ DMC

             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๘๘ โรงเรียน โดยแบ่งอบรมเป็น ๔ รุ่นๆละ ๑ วัน  ในวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๒๕๕๙ และวันที่ ๔-๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-05-30 10:23:52
0 [0] votes

ข่าวทั้งหมด
ไม่มีรายการข่าวกิจกรรมในขณะนี้
ข่าวทั้งหมด

แนะนำผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เลื่อนขึ้น

ไม่มีข้อมูล

ปฏิทิน

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:2 คน
สถิติวันนี้: 12 คน
สถิติสัปดาห์นี้:49 คน
สถิติเดือนนี้1062 คน
สถิติปีนี้:4169 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย