บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


			
นางสุชีรา  มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.อย.๑
 
 
 
 นางปรานี สุขอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
 
น.ส.นาตยา ขันธบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 
นางปรานี สุขอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
น.ส.สมฤทัย วัฒนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางวันวิสา ขันติวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
กลุ่มงานติดตามฯ
นางสาวโสมฤดี  ครูเกษตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                             

   [7 ต.ค.57 00:20:43 น.]
ข่าวทั้งหมด

ปฏิทิน

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:2 คน
สถิติวันนี้: 2 คน
สถิติสัปดาห์นี้:56 คน
สถิติเดือนนี้1826 คน
สถิติปีนี้:3255 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
2 คน

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย