บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


			


นางสุชีรา  มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.อย.๑

 
 
น.ส.จุฬาลักษณ์  ศาสตร์สาระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
นางปรานี  สุขอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
น.ส.นาตยา  ขันธบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 
น.ส.ทัศพร  ตลับงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
กลุ่มงานติดตามฯ
นางวันวิสา  ขันติวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสมฤทัย  นิยมศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
นางนุกูล  คงสุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
กลุ่มงานติดตามฯ
                                                                                                           น.ส.ภัทรา  สุขนิคม                  น.ส.สุพีชา  ลำใยผล    
                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก                  เจ้าพนักงานธุรการ ชง
                                 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ                กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ                                                                                                                 
 

 


   [7 ต.ค.57 00:20:43 น.]
ข่าวทั้งหมด

ปฏิทิน

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:6 คน
สถิติวันนี้: 27 คน
สถิติสัปดาห์นี้:204 คน
สถิติเดือนนี้1611 คน
สถิติปีนี้:1964 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย