ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cr.ayutthaya.go.th
*******************************************************************************
เอกสารวิชาการด้านข้อมูลและสารสนเทศ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
*******************************************************************************
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (ภาคเรียนที่ 1)
 
*****************************
 
- ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (รายชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำนวน นร.)
- ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน (รายชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำนวน นร.)
- สรุปจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน (รัฐบาลและเอกชน)
 
- ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด 4 ขนาด
 
 
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยก ชาย หญิง รายชั้น รายโรง แยกตามอำเภอ 
         1.2 ท่าเรือ
         1.3 นครหลวง
         1.4 บางปะหัน
         1.5 บ้านแพรก
         1.6 ภาชี
         1.7 มหาราช
         1.8 วังน้อย
         1.9 อุทัย
 
- สรุปนักเรียนเอกชน
- สรุปครูเอกชน
 
 
 
*******************************************************************************
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2558)
 
*******************************
 
 
- นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ
- นักเรียนจบ ป.3 ป.6 ม.3 จำแนกเวลา
- นักเรียนออกกลางคัน
 
 
*********************************************************************************
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558 (ภาคเรียนที่ 2
 
********************************
 

ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายชั้นและเพศ รายโรงเรียน

 

**********************************************************************

 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2558 (ภาคเรียนที่  1)
 
*****************************
 
 
 
- ข้อมูลจำนวน นร.แยกชาย หญิง รายชั้น รายโรง แยกตามอำเภอ
     1.2 ท่าเรือ                
     1.3 นครหลวง           
     1.4 บางปะหัน         
     1.5 บ้านแพรก          
     1.6 ภาชี                  
     1.7 มหาราช              
     1.8 วังน้อย               
     1.9 อุทัย                  
 
 
 
**********************************************************************
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557)

********************************

 
 
 

**********************************************************************

 - ที่อยู่ สพป.ต่างๆ

**********************************************************************


   [7 ต.ค.57 00:29:04 น.]
ข่าวทั้งหมด

ปฏิทิน

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:1 คน
สถิติวันนี้: 1 คน
สถิติสัปดาห์นี้:88 คน
สถิติเดือนนี้1341 คน
สถิติปีนี้:3990 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย