การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ DMC

ด้วย สพฐ.ได้เปิดให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ DMC  แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 โรงเรียนสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่จะยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้จนกว่า สพฐ.จะวางปุ่มยืนยันให้ในช่วงเดือน พ.ย.2558  กลุ่มนโยบายและแผน   [23 ก.ย.58 00:49:14 น.]
ข่าวทั้งหมด