การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์และลิ้งค์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ได้ที่

ลิงก์สำหรับแบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์หน่วยงาน

แบนเนอร์ขนาด Full Page (1920 x 372) สีฟ้า

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/fullpage_blue.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Full Page (1920 x 372) สีเหลือง

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/fullpage_yellow.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Leaderboard (728 x 90) สีฟ้า

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/leaderboard_blue.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Leaderboard (728 x 90) สีเหลือง

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/leaderboard_yellow.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Half Banner (234 x 60) สีฟ้า

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/halfbanner_blue.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Half Banner (234 x 60) สีเหลือง

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/halfbanner_yellow.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Vertical (240 x 400) สี่ฟ้า

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/vertical_blue.jpg)

แบนเนอร์ขนาด Vertical (240 x 400) สี่เหลือง

(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/vertical_yellow.jpg)

ตัวอย่างการเรียกใช้

<a href=" www.info.go.th "><img src="INSERT_BANNER_URL_HERE" /></a>

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตัวอย่างการเรียกใช้

<a href=" www.info.go.th "><img src="INSERT_BANNER_URL_HERE" /></a>

 

 

 

หน้าเว็บรายการลิงก์สำหรับแบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์หน่วยงาน

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3348กลุ่มนโยบายและแผน   [4 ต.ค.58 21:20:29 น.]
ข่าวทั้งหมด