การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.59)

ตามที่ สพฐ.ได้เปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ระบบ DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2559)ให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแล้วนั้น  ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน เพื่อ สพฐ.จะได้ประมวลผลและใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับนักเรียนต่อไปกลุ่มนโยบายและแผน   [26 ต.ค.59 15:59:39 น.]
ข่าวทั้งหมด