เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทความน่ารู้

ระเบียบแนวปฏิบัติ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:6 คน
สถิติวันนี้: 17 คน
สถิติสัปดาห์นี้:32 คน
สถิติเดือนนี้547 คน
สถิติปีนี้:2200 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

บุคลากร

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
นายอารักษ์   พัฒนถาวร
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นางสาวกัลยาณี   นรสิงห์
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นางสาวเจตนา   มีแสงเพ็ชร์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางกัญญา   เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางสมทรง  ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางฐิติญาภรณ์   หาญเจริญวนะภูษิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางมาลัย  สุขนิยม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางกุลธิดา  เจริญไทย
เจัาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางจินตนา  สุขพัทธี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายวัฒนชัย   ศาสตร์สาระ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอนุชิดา  บำรุงวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
 
นางภัสรา   เลิศดี
ลูกจ้างชั่วคราว
 

 


   [11 พ.ย.58 15:36:54 น.]
ข่าวทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ
ปฏิทิน

กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย