เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทความน่ารู้

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:11 คน
สถิติวันนี้: 12 คน
สถิติสัปดาห์นี้:172 คน
สถิติเดือนนี้876 คน
สถิติปีนี้:2152 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

หนังสือเวียนด้านการเงินและพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเภทและอัตราเงินบำุรงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ


 

 


   [15 ก.ค.58 20:58:11 น.]
ข่าวทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ
ปฏิทิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย