ขอเลื่อนการประชุมการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ปี 56 และ 57

ตามที่ สพป.อย.เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. เรื่อง การจัดซื้ัอระบบคอมพิวเตอร์ ปี 56 และ 57  ขอเลื่อนการประชุมในวันนี้ไปก่อน  จะมีการประชุมในวันเวลาใด ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [22 ก.ค.58 23:43:16 น.]
ข่าวทั้งหมด