ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตกลงราคา และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 14-15 มค.59 และวันที่ 21-22 มค.59กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [17 ธ.ค.58 10:37:14 น.]
ข่าวทั้งหมด