ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบด้านการพัสดุ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10-11 พค.59 เวลา 08.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการชั้น 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบด้านการพัสดุ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10-11 พค.59  เวลา 08.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการชั้น 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [22 เม.ย.59 10:38:53 น.]
ข่าวทั้งหมด