การจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณปี 2556 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [28 ก.ค.58 01:00:34 น.]
ข่าวทั้งหมด