การจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณปี 2557 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [28 ก.ค.58 01:01:08 น.]
ข่าวทั้งหมด