เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียน/หน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ (474)
2. ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู (323)
3. การจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณปี 2557 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (306)
4. การจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณปี 2556 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (242)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย